Recerkids és una iniciativa impulsada per la Direcció General de Recerca dins del seu programa d’activitats pedagògiques, que tenen l’objectiu de divulgar la ciència a les escoles i donar a conèixer la tasca dels centres de Recerca de Catalunya.

El programa Recerkids es divideix en dues fases. En la primera, els estudiants de 5è i 6è de Primària desenvolupen una recerca científica a l’aula, i en la segona presenten els resultats en un congrés científic.

Objectius del programa

Familiaritzar l’alumnat d’educació primària amb les característiques, la metodologia i les eines del treball científic.

Promoure la creativitat i la innovació entre l’alumnat, així com la capacitat de resoldre interrogants i reptes mitjançant el mètode científic.

Fomentar vocacions científiques entre els nens i les nenes, despertar-ne la curiositat intel·lectual i potenciar l’actitud d’observació i d’anàlisi del món.

Treballar la ciència de manera pluridisciplinària integrant també coneixements de llengua, art, comunicació…

Donar a conèixer entre el públic escolar l’activitat científica que duen a terme les universitats i els centres de recerca de Catalunya.

Establir lligams entre la comunitat científica i l’educativa, tot fomentant el diàleg i l’intercanvi de coneixements entre professionals de la recerca, professorat i alumnat.