INSCRIPCIONS

Participant del programa omplint l'acreditació per accedir al Congrés de clausura.

Tancat el termini d’inscripcions de la VII Edició de Recerkids!

Enguany comptarem amb un total de: